Ve dvoře

 kůn"Dvůr u kříža" je svým charakterem zemědělskou usedlostí. Proto jeho nedílnou součástí jsou hospodářské budovy. Ve dvoře chováme koně - tažné pro práci v lese a také jezdecké. Pokud nepracují, pasou se v ohradách u dvora. K Valašsku patří ovce - proto ani u nás nechybí stádo oveček, které od jara do podzimu spásají okolní louky a pastviny. Po dvoře pobíhají dva hodní psíci. 

 

krbZemědělství bylo na Valašsku pro většinu obyvatel zdrojem příjmů. Dnes to už není pravidlo, ale pro zachování rázovitosti krajiny se mnozí snaží udržovat vše v původním stylu. Vyžaduje to mnoho práce. Hlavně v létě. Proto návštěvníci dvora mohou vidět sečení trav, sušení sena na kůlech, modernější balíkování sena, orání, setí... Mnohé práce se dělají i dnes s původními stroji nebo nářadím. Údržba stájí pro koně i ovce vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Je to mnohdy i dobrý způsob odreagování. Že byste to zkusili? Ve dvoře je možnost svézt děti i dospělé na koni v ohradě. Máme tři kobylky, které jsou moc hodné – Žluťanda, Gita a Jessica. Ti zkušenější mohou jezdit sami, začátečníky povozíme. 

 

venkovní posezení

Ve dvoře je původní velká stodola, která se dá využít např. při nepříznivém počasí - ping-pong nebo šipky. Stodola je propojena s pergolou, dá se proto využít i pro posezení při oslavách nebo pracovních poradách, kurzech nebo seminářích menších kolektivů (kromě zimního odobí).


Stodola a pergola


Dětem pro zábavu


Fotogalerie koní


Přírůstek 2008


Fotogalerie ovcí


Ve dvoře a okolí

Dvůr dříve

Dvůr nyní

Dvůr v zimě


Rekonstrukce

Kontaktní informace

Ing. Jana Křenková
Velké Karlovice 999
75606
Česká republika
IČ:
64134202
DIČ
Vladimír Křenek - projížďky na koních v ohradě nebo na louce - tel: 604 209 116

​ http://www.rr-strednimorava.cz/    

 http://europa.eu/