Ve dvoře

​​"Dvůr u kříža" je svým charakterem zemědělskou usedlostí. Proto jeho nedílnou součástí jsou hospodářské budovy. Ve dvoře chováme koně - tažné pro práci v lese a také jezdecké. Pokud nepracují, pasou se v ohradách u dvora. K Valašsku patří ovce - proto ani u nás nechybí stádo oveček, které od jara do podzimu spásají okolní louky a pastviny. Po dvoře pobíhají dva hodní psíci. 

 

linka

ve dvoře

Zemědělství bylo na Valašsku pro většinu obyvatel zdrojem příjmů. Dnes to už není pravidlo, ale pro zachování rázovitosti krajiny se mnozí snaží udržovat vše v původním stylu. Vyžaduje to mnoho práce. Hlavně v létě. Proto návštěvníci dvora mohou vidět sečení trav traktorem i kosami, občas sušení sena na kůlech, modernější balíkování sena, orání, setí...

Mnohé práce se dělají i dnes s původními stroji nebo nářadím. Údržba stájí pro koně i ovce vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Je to mnohdy i dobrý způsob odreagování.

Ve dvoře je původní velká stodola, která se dá využít např. při nepříznivém počasí – zahrát si  ping-pong nebo šipky. V jedné části je dřevěná podlaha, může se na ní proto i cvičit, tancovat nebo jen tak posedět. Stodola je propojena s pergolou, dá se proto využít i pro posezení při oslavách nebo pracovních poradách, kurzech nebo seminářích menších kolektivů (kromě zimního období).

Líbila by se Vám dovolená u nás ?

Dvůr dříve

Dvůr nyní

Rekonstrukce 2008-2010

Stodola a pergola

Dětem pro zábavu

Dvůr v zimě a sjezdovka Machůzky

Fotogalerie ovcí

Fotogalerie koní